Formació en dual

Relació de l'institut amb les empreses

Des d'aquest aplicatiu es possible gestionar, des de diferents punts de vista, la relació de l'alumnat de l'institut amb les empreses on porten o portaran a terme la Formació en Centre de Treball i Dual.

Espai de l'alumnat

L'alumnat podeu estar al corrent de les accions que s'han portat a terme en les diferents empreses on heu estat proposats per portar-hi a terme la formació en Centre de Treball i la fase dual. Podeu també, penjar i actualitzar el vostre currículum vitae per tal que puguin ser enviats a les empreses.

Tots els alumnes teniu la possibilitat de crear-vos una presentació personal que podran consultar les empreses del sector que puguin estar interessades en contractar personal nou o en oferir places de Formació en empresa.

Accés a l'apartat de l'alumne/a

Espai de les empreses

Les empreses podeu consultar les presentacions, els currículum i els porta folis de l'alumnat candidat a ser futurs treballadors vostres o a fer la part de formació a les vostres empreses. Podeu també consultar l'estat actual, en l'àmbit laboral, de cadascun dels alumnes.

Accés a l'apartat de les empreses

Espai dels gestors

Aquest espai permet als gestors de l'aplicació portar un registre de les accions que s'han portat a terme amb l'objectiu de relacionar empreses amb alumnes.

Accés a l'apartat de gestió