Reserva d'espais i equips

Espais i equips per reservar

A reservar Descripció Accés
Aula de disseny tèxtil matí --- Consulta les reserves
Aula de disseny tèxtil tarda --- Consulta les reserves
Laboratori 1.20 --- Consulta les reserves
Laboratori 2.24 --- Consulta les reserves
Laboratori 2.27 --- Consulta les reserves