Formularis

Envia frases fetes relacionades amb el tèxtil i el seu significat
   Project-Id-Version: IWforms 3.0
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2011-03-29 14:56+0200
PO-Revision-Date: 2014-04-03 13:41+0100
Last-Translator: Albert Pérez Monfort <aperez16@gmail.cat>
Language-Team: intraweb <intraweb@xtec.cat>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Project-Id-Version: Zikula 1.2.x
Report-Msgid-Bugs-To: 
POT-Creation-Date: 2010-09-01 09:13+0200
PO-Revision-Date: 2010-10-15 09:22+0100
Last-Translator: 
Language-Team: Intraweb <intraweb>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;
X-Poedit-SourceCharset: utf-8
Language: ca_ES
X-Generator: Poedit 1.5.4
Si ets anònim, i vols, deix...
Si poses el teu nom aquí se't reconeixerà l'aportació feta.