CFGM - Confecció i moda

El curs 2015-2016 es posa en marxa a l'Institut de Terrassa el Cicle Formatiu de Grau Mig "Confecció i moda". Es tracta d'un cicle de tipus dual, la qual cosa significa que part dels estudis, per a l'alumnat que hagi estat seleccionat, es faran directament a les empreses de forma remunerada.

Els continguts del cicle doten a l'alumnat de la capacitat de dissenyar articles tèxtils segons les tendències de la moda, des de la creació dels esbossos fins a la creació de peces de vestir. L'estructura del Cicle Formatiu és la següent:

Mòdul professional Unitats Formatives Hores Curs
MP01 - Patrons (Mostra detalls)
En aquest mòdul aprendràs tot el procés des de prendre mides, fins a dibuixar els patrons d'una peça de vestir. I durant el 2n curs aprendrem a modificar patrons bases i a adaptar-los a noves característiques funcionals i estètiques.
UF1 - Anàlisi del procés operatiu en la realització d’un patró 33 1r
UF2 - Adaptació i transformació de patrons 66 1r
MP02 - Principis de manteniment electromecànic (Mostra detalls)
És un mòdul comú, amb d'altres cicles cietífics-tècnics. L'objectiu és donar una base de manteniment per facilitar la reparació de petites incidències en la maquinària de l'empresa.
UF1 - Xarxes de distribució i equips elèctrics 13 1r
UF2 - Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques 9 1r
UF3 - Elements mecànics i principis de manteniment 11 1r
MP03 - Matèries tèxtils i pell (Mostra detalls)
És un mòdul comú amb alguns cicles de tèxtil, en la que es treballen els diferents tipus de fibres que existeixen, com les podem convertir en fil i com les podem utilitzar per les diferents aplicacions.
UF1 - Matèries tèxtils, pell i cuir 44 1r
UF2 - Tèxtils tècnics i altres materials 22 1r
MP04 - Tall de materials (Mostra detalls)
En aquest mòdul aprendrem a marcar els patrons sobre els teixits i a tallar teixits, per tal que ens quedin les peces correctes per casar-les entre elles i confeccionar les peces de roba.
UF1 - Mitjans i processos de marcada, estesa i tall 66 1r
UF2 - Tall de teixits i laminats 66 1r
UF3 - Tall de pells i cuirs 33 2n
MP05 - Confecció a mida (Mostra detalls)
En acabar aquest mòdul seràs capaç de cosir tant a mà com a màquina, una peça feta a mida.
UF1 - Màquines i equips de costura en confecció a mida 33 1r
UF2 - La costura a mà 66 1r
UF3 - Costura a màquina en confecció a mida 99 2n
MP06 - Confecció industrial (Mostra detalls)
En aquest mòdul aprendràs a confeccionar a nivell industrial, organitzant un taller de confecció amb diversos llocs de treballs de forma eficient.
UF1 - Processos i qualitat en confecció industrial 33 1r
UF2 - Màquines, equips i prevenció de riscos en confecció industrial 33 1r
UF3 - Confecció industrial d’articles de teixits i laminats 99 1r
UF4 - Confecció industrial d’articles de pell i cuir 33 2n
MP07 - Acabats en confecció (Mostra detalls)
En aquest mòdul aprendràs quines són les operacions que s'han de realitzar sobre les peces confecconades per donar-li les caracteristiques finals desitjades.
UF1 - Màquines d’acabats i manteniment 33 1r
UF2 - Acabats de productes de confecció 66 1r
MP08 - Informació i atenció al client (Mostra detalls)
En aquest mòdul t'explicarem les nocions bàsiques de tècniques cominicatives, i ofimàtiques entre d'altres que et calen saber per estar de cara al client i atendre'l correctament.
UF1 - Informació i atenció al client 33 1r
MP09 - Moda i tendències (Mostra detalls)
En aquest mòdul aprendràs a analitzar el teu entorn, per copsar-ne les tendència que hi ha, quan a colors, textures, materials, entre d'altres, i aprendràs a aplicar-ho en el disseny de models.
UF1 - Història de la moda i tendències 22 1r
UF2 - El color i les textures 22 1r
UF3 - Disseny de models 22 1r
MP10 - Formació en centre de treball (Mostra detalls)
És el mòdul comú en tots els cicles, en el que aprendràs tot el necessari per moure't per l'entorn laboral amb seguretat, i coneixent quins són els teus drets i quins són els teus deures.
UF1 - Incorporació al treball 66 1r
UF2 - Prevenció de riscos laborals 33 1r
MP11 - Empresa i iniciativa emprenedora (Mostra detalls)
Aquest mòdul és comú a tots els cicles, i et donem les nocions bàsiques per muntar-te la teva empresa.
UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 2n
MP12 - Anglès tècnic (Mostra detalls)
En aquest mòdul podràs aprendre un anglès bàsic i necessari per moure't pel món laboral, aprenent vocabulary propi del sector i frases bàsiques per estar en una empresa.
UF1 - Anglès tècnic 99 2n
MP13 - Síntesi (Mostra detalls)
En aquest mòdul crearàs la teva pròpia marca. Posaràs en pràctica tot el què has après al llarg del cicle amb un exemple pràctic, creant una marca que t'identifiqui, i perquè no, algun dia sigui el teu negoci.
UF1 - Síntesi 66 2n