El programa innovaFP

En un mercat global, on la competència arriba des de qualsevol part del mon i per a qualsevol tipus d’empresa o entitat, la innovació és una peça clau de l’estratègia de les organitzacions. A l’hora de potenciar la innovació dins d’una organització, el nivell de formació dels treballadors és vital.

Amb la intenció de donar una nova resposta a aquesta situació, neix el programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP, que mitjançant la col·laboració amb empreses per a desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, ha de permetre mantenir actualitzats els coneixements de professors per tal d’aconseguir una millor capacitació dels alumnes dels cicles formatius alhora que potenciar els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA i augmentar la competitivitat de les empreses que participen en el programa.

Podeu trobar més informació sobre el programa innovaFP al document de l'enllaç.