La FCT i la formació Dual

L'alumne/a quan arriba a una empresa per primera vegada comença amb la fase de la Formació en Centre de Treball (FCT), la qual no es remunerada i, per tant, no suposa cap cost per a l'empresari. Passada aquesta fase de FCT, i només si l'empresa ha quedat satisfeta amb alumne/a, pot decidir fer-lo passar a la fase de l'aprenentatge dual. En aquesta fase l'alumne/a començarà a cobrar per la feina que farà. L'empresa podrà optar entre diferents modalitats de contracte laboral o conveni de formació.

La metodologia FP dual

Possibilitats contractuals a la FP dual

Els contractes laborals tenen molts avantatges fiscal. A continuació hi ha un resum de les deferents possibilitats contractuals:

L'alumnat explica la seva experiència en els ensenyaments duals: