Les activitats de l'alumnat

Les activitats que fa l'alumnat es porten a terme principalment a tres llocs:

  • A l'Institut de Terrassa
  • A la Universitat Politècnica de Catalunya i,
  • A les empreses

Vídeo amb recull d'activitats fetes a la Universitat Politècnica de Catalunya:

Aquest vídeo va ser elaborat per l'alumnat de la promoció 2012-2014