CFGS - Disseny tècnic en tèxtil i pell

Pel curs 2014-2015 es posa en marxa a l'Institut de Terrassa el Cicle Formatiu de Grau Superior "Disseny tècnic en tèxtil i pell". Es tracta d'un cicle de tipus dual, la qual cosa significa que part dels estudis, per a l'alumnat que hagi estat seleccionat, es faran directament a les empreses de forma remunerada.

Els continguts del cicle abasten tot el procés tèxtil i de la pell, des de l'obtenció dels fils, els teixits i les pells acabades, fins el món de la moda i el disseny en tèxtil i pell. L'estructura del Cicle Formatiu és la següent:

Mòdul professional Unitats Formatives Hores Curs
MP01 - Mostres d’articles en tèxtil i pell (Mostra detalls)
Confeccionem i fem patrons de peces bàsiques. També estudiem el funcionament de màquines de costura i tricotoses i cosim a mà puntades bàsiques.
UF1 - Producció i control de qualitat de prototips 55 1r
UF2 - Anàlisi i disseny d’articles 77 1r
MP02 - Processos i anàlisi de filatura (Mostra detalls)
Obtenim coneixements de tots els tipus de fibres i el seu processament per a la fabricació de fils. També fem anàlisis de fils i maneres de construir-los.
UF1 - Anàlisi de fibres i fils 66 1r
UF2 - Processos de filatura 99 2n
MP03 - Processos i anàlisi de teixits i no teixits (Mostra detalls)
Estudiem tipus de teixits existents i característiques de cada un. Aprenem la teoria del teixit, tant de punt com en plana, i la seva construcció. També fem anàlisis de mostres i representació gràfica de lligaments.
UF1 - Caracterització de teixits i no teixits 66 1r
UF2 - Fabricació de teixits i no teixits 33 1r
UF3 - Mostres de teixits i no teixits 33 1r
UF4 - Anàlisi i control dels teixits i no teixits 66 1r
MP04 - Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell (Mostra detalls)
En aquest mòdul estudiem la caracterització del dissenys i tendències, així com el disseny d'articles en geometral utilitzant programes com l'Inkscape o el Gimp.
UF1 - Caracterització del disseny 33 1r
UF2 - Disseny d’articles 33 1r
MP05 - Processos d’ennobliment i estampació (Mostra detalls)
Estudiem els productes que s'utilitzen per als processos d'ennobliment i estampació adients en cada tipus de teixit segons la funció que se'l vol atribuir. Treballem els tipus d'estampació que hi ha, i l'ennobliment tèxtil aplicat per a que compleixi la seva funció o utilitat.
UF1 - Producte i processos d’ennobliment i estampació 66 2n
UF2 - Ennobliment tèxtil 55 1r
UF3 - Estampació tèxtil 44 1r
MP06 - Processos en tintura i acabat de pells (Mostra detalls)
En aquest mòdul es tracta d'entendre les transformacions que ha suportar la pell per poder ser emprada en el món de la marroquineria i cuirs. També estudiem els processos d'ennobliment pels quals ha de passar la pell per transformar-se en cuir i poder ser emprat en la producció d'articles.
UF1 - Transformació de les pells 22 1r
UF2 - Ennobliment de pells 44 1r
MP07 - Disseny tècnic de tèxtils (Mostra detalls)
El primer bloc és estil, tendències i innovació en el tèxtil. Es una unitat formativa en la qual s'obtenen els fonaments tècnics sobre la moda, l'estil i les innovacions que es fan en aquest camp. A la resta de blocs van sobre com crear productes tèxtils i el seu procés.
UF1 - Estil, tendències i innovació en el tèxtil 33 1r
UF2 - Dibuix i aplicació tècnica del disseny tèxtil 66 1r
UF3 - Estudi i llançament de productes tèxtils 66 1r
MP08 - Disseny tècnic d’acabats de pells (Mostra detalls)
El primer bloc és estil, tendències i innovació en la pell. Es una UF on s'obtenen els fonaments tècnics sobre la moda, l'estil i les innovacions que es fan en aquest camp. La resta de blocs van de com crear productes de pell i el seu procés productiu.
UF1 - Estil, tendències i innovació en pells 22 2n
UF2 - Dibuix i aplicació tècnica disseny en pells 44 2n
UF3 - Estudi i llançament de productes de pell 33 2n
MP09 - Formació i orientació laboral (Mostra detalls)
És el mòdul comú en tots els cicles, en el que aprendràs tot el necessari per moure't per l'entorn laboral amb seguretat, i coneixent quins són els teus drets i quins són els teus deures.
UF1 - Incorporació al treball 66 1r
UF2 - Prevenció de riscos laborals 33 1r
MP10 - Empresa i iniciativa emprenedora (Mostra detalls)
Aquest mòdul és comú a tots els cicles, i et donem les nocions bàsiques per muntar-te la teva empresa.
UF1 - Empresa i iniciativa emprenedora 66 2n
MP11 - Projecte de disseny tècnic en tèxtil i pell (Mostra detalls)
En aquest mòdul crearàs la teva pròpia marca. Posaràs en pràctica tot el què has après al llarg del cicle amb un exemple pràctic, creant una marca que t'identifiqui, i perquè no, algun dia sigui el teu negoci.
UF1 - Projecte de disseny tècnic en tèxtil i pell 99 2n